ikamien.pl • Czwartek [02.08.2018, 08:26:43] • Kamień Pomorski

XXII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna za nami!

XXII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna za nami!

fot. Kamieński Dom Kultury

W dniach 28-29 lipca 2018 r w Kamieniu Pomorskim odbył się XXII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna, który w tym roku był współfinansowany przez Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W konkursie wzięły udział 24 zespoły, w tym 3 solistów, w sumie ponad 250 uczestników z województw: dolno¶l±skiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Imprezę prowadzili Lidia Dziobak oraz Tomasz Ostach.

W sobotę odbyła się czę¶ć konkursowa oraz biesiada, w której wspólnie z zespołami bawili się mieszkańcy miasta. W niedzielę barwny korowód z katedry dotarł na Marinę, gdzie ogłoszono wyniki.
Jury w składzie: Kazimierz Miler (przewodnicz±cy komisji), Bogdan Matławski, Donat Linkowski i Valerii Burianenko przyznało następuj±ce nagrody. W kategorii Zespoły ¶piewacze a’capella: pierwsze miejsce przyznano Zespołowi ¦piewaczemu „Tarnowianki” z Tarnowa, drugie otrzymał Zespół ¦piewaczy „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych. W tej kategorii wyróżnienie otrzymał Zespół ¦piewaczy „Perły Sumsiodki” z Siedlca.

XXII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna za nami!

fot. Kamieński Dom Kultury

W kategorii Zespoły ¶piewacze z instrumentem akustycznym i z towarzyszeniem kapel: pierwsze miejsce zaj±ł Zespół ¦piewaczy „Stawnianki”ze Stawna. Drugie miejsce Zespół ¦piewaczy „Swojacy” z Sitna, a trzecie otrzymali „Stepniczanie” ze Stepnicy.

XXII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna za nami!

fot. Kamieński Dom Kultury

W kategorii Zespoły ¶piewacze z instrumentem elektronicznym: pierwsze miejsce przyznano Zespołowi ¦piewaczemu „Kargowiacy” z Kargowej, za¶ drug± lokatę zaj±ł Zespół ¦piewaczy „Relax” z Kamienia Pomorskiego. Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły: Zespół ¦piewaczy „Canto” z Kamienia Wielkiego oraz Zespół ¦piewaczy „Karolinki” z niewielkiego Grabika.
Pierwsze miejsce w kategorii Kapele instrumentalno – ¶piewacze zdobyła: kapela „Swaty” z Będzina, a wyróżnienie dostała „Kapela Tadka” z Kostrzyna nad Odr±.
W kategorii soli¶ci: pierwsze miejsce otrzymała skrzypaczka z Goleniowa - Anna Dorosińska. Drugie miejsce przyznano Ryszardowi Janowi Zagórskiemu z Nowogardu, za¶ wyróżniono w tej kategorii Walerię Szkwarek z Nowego Waliszowa.
W kategorii Zespoły Dziecięce: wyst±pił tylko jeden wykonawca Dziecięcy Zespół wokalno – instrumentalny „Reznonas” z Nietkowa, któremu jury przyznało drug± nagrodę.
Wyróżnienia dla akordeonistów otrzymali: Piotr Piętka i Anatolij Kogut.
Grand Prix 22 Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna otrzymał:
Zespół ¦piewaczy „Cantores” z Witnicy, który wyst±pił w kategorii Zespoły ¶piewacze z instrumentem elektronicznym.
Kamieński Dom Kultury dziękuję wszystkim partnerom współpracownikom i sponsorom, którzy pomogli w organizacji imprezy.

¬ródło: http://ikamien.pl/artykuly/25832/