ikamien.pl • Środa [24.01.2018, 10:55:08] • Kamień Pomorski

Wolontariusze SUTW w kamieńskiej bibliotece

Wolontariusze SUTW w kamieńskiej bibliotece

fot. Organizator

Słuchacze kamieńskiego SUTW od dłuższego czasu działają wolontariacko na terenie naszej gminy, uczestnicząc w wielu pracach dla różnych instytucji. Także Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim korzysta z pomocy wolontariuszy.

Co najmniej raz w tygodniu pełnią dwugodzinny dyżur w Bibliotece, w trakcie którego porządkują księgozbiór, przygotowują książki do akcji Poczekalnia-Poczytalnia, wyszukują informacji w bieżącej prasie lokalnej do kroniki prasowej Kamienia Pomorskiego, a także w prasie archiwalnej na rzecz kamieńskiego Muzeum.

Wolontariusze SUTW w kamieńskiej bibliotece

fot. Organizator

Rozwieszają również plakaty informacyjne i pomagają w opiece nad dziećmi, biorącymi udział w bibliotecznych wydarzeniach. Wolontariusze SUTW wykazują się dużym zaangażowaniem w pracę, są pełni inicjatywy i szczerej chęci niesienia pomocy.

PiMBP Kamień Pomorski

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/23940/