ikamien.pl • Czwartek [11.01.2018, 07:13:17] • Wolin

Walne zebranie członków koła wędkarskiego

Zarząd Koła PZW nr 24 Wolin zaprasza członków koła na zebranie walne, sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 20.01.2018 r. o godz.14.00 I-termin (godz. 14.15 II-termin) w "Dworku Wolińskim" za Urzędem Miejskim w Wolinie.

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania (Prezes koła)
2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
3.Przedstawienie porządku zebrania
4.Wybór komisji uchwał i wniosków
5.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zebrania koła
6.Sprawozdania z działalności koła:
a. Zarząd Koła (Prezes)
b. Skarbnik
c. Komisja Rewizyjna (Przewodniczący)
d. Sąd Koleżeński (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego)
7.Dyskusja nad sprawozdaniami
8.Przyjęcie planu na rok 2018
9.Przyjęcie budżetu na 2018
10.Wystąpienie zaproszonych gości
11.Sprawy organizacyjne
12.Wolne wnioski
- Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
- Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

Prezes Koła
Waldemar Wrona

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/23796/