ikamien.pl • Poniedziałek [08.01.2018, 23:09:11] • Wolin

Wysyp finalistów – tego w historii szkoły jeszcze nie było!

W obecnym roku szkolnym Kuratorium Oświaty w Szczecinie przygotowało, tradycyjnie już, bogatą ofertę konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. Głównym celem organizacji tego typu rywalizacji jest przede wszystkim rozwijanie u uczniów zainteresowań, a także motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Stawia się tu także na wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia. Jest to również doskonała promocja dla szkoły, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

Udział w tego rodzaju konkursach daje uczniowi możliwość zwolnienia go z odpowiedniej części egzaminu, pod warunkiem, że zostanie laureatem eliminacji wojewódzkich i zdobędzie 80% punktów. Jak widać - jest o co walczyć.

Na szczeblu wojewódzkim naszą szkołę reprezentować będą:

Szkołę Podstawową:

- w Konkursie Języka Polskiego – Antoni Felisiak z klasy VII b – opiekun - pani Urszula Wołowicz oraz Maja Gabryszak z klasy VII a – opiekun - pani Jolanta Mikołajczyk;

- w Konkursie Matematycznym – Igor Arczyński z klasy VII d – opiekun – pani Jolanta Leszczyńska;

- w Konkursie Języka Angielskiego – Martyna Nowicka z klasy VII b – opiekun – pani Izabela Jackowska

Gimnazjum:

- w Konkursie Historycznym – Wiktoria Rajtak i Karolina Szczubiał - obie z klasy III b – opiekun – pan Dariusz Felisiak;

- w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie – Maciej Przybyliński i Wojciech Sitek - obaj z klasy II b – opiekun – pan Radoslaw Kaliciuk;

- w Konkursie Języka Niemieckiego – Michelle Wagner z klasy III d – opiekun – pani Agnieszka Rybacka;

- w Konkursie Geograficznym – Hubert Leśniewski z klasy III a – opiekun – pani Agnieszka Szymańska

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie.

Agnieszka Rybacka

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/23795/