ikamien.pl • Środa [20.12.2017, 12:04:43] • Gmina Kamień Pomorski

Ćwiczenia na terenie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach

W dniu 18.12.2017 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim odbyły się ćwiczenia ochronne. Ćwiczenia takie organizowane są przynajmniej raz w roku w każdej z jednostek podstawowych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

Głównym celem przyświecającym ćwiczeniom było zweryfikowaniem umiejętność rozpoznania sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa aresztu, a także sprawdzenie umiejętności prowadzenia działań ochronnych i ratowniczo – gaśniczych, na terenie jednostki podstawowej. Ponadto w ramach podjętych działań sprawdzano procedury współdziałania z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji Kamieniu Pomorskim.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, wystąpienie sytuacji w której funkcjonariusz nadzorujący pracę osadzonych w warsztacie działu kwatermistrzowskiego nagle i niespodziewanie zostaje obezwładniony przez dwóch zatrudnionych tam osadzonych. Osadzeni barykadują się w pomieszczeniu. W jednostce ogłoszony zostaje alarm. Z osadzonymi podjęte zostają negocjacje, mające doprowadzić do uwolnienia zakładnika. Negocjacje nie przynoszą skutku, osadzeni dodatkowo zaczynają wzniecać ogień. Podjęte przez Grupę Interwencyjna Służby Więziennej w Szczecinie działania doprowadzają do uwolnienia zakładnika oraz obezwładnienia agresywnych osadzonych. Strażakom z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim udaje się ugasić pożar powstały na terenie pomieszczeń Oddziału Zewnętrznego. W tym czasie funkcjonariusze policji zabezpieczają teren wokół jednostki ułatwiając akcję ratowniczą. Podjęte skuteczne działania umożliwiają przywrócenie porządku na ternie jednostki penitencjarnej.

Ćwiczenia zakończyła odprawa z udziałem przedstawicieli służb, na której podsumowano działania.

Źródło: http://ikamien.pl/artykuly/23643/