ikamien.pl • ¦roda [11.02.2015, 09:22:00] • Kamień Pomorski

Z dum± sponsorujemy kamieński sport – mówi szefowa KTBS

Z dum± sponsorujemy kamieński sport – mówi szefowa KTBS

fot. archiwum

Duże emocje w¶ród mieszkańców wzbudziły wczorajsze doniesienia o finansowaniu przez KTBS rozwoju żeglarstwa w Kamieniu Pomorskim. Poprosili¶my szefow± o wypowiedĽ szefow± Kamieńskiego TBS. Okazało się, że żaglówki to nie wszystko!

- Lista przewinień KTBS jest długa – miejska spółka dzieciom i młodzieży fundowała nie tylko (większo¶ci pierwszy) kontakt z hołubionym w Kamieniu, a niedostępnym dla większo¶ci mieszkańców, żeglarstwem – mówi Renata Bielaszewska-Mamzer, prezes Kamieńskiego TBS sp. z o.o. i dodaje: - Nie wyliczaj±c pozasportowych wydarzeń typu: współorganizacja wyjazdu niezamożnych dzieci z Kamienia do skansenów archeologicznych w Torgelow i Wolinie; spółka zaangażowała się również w zakup sprzętu sportowego dla młodych sportowców z naszego miasta oraz dotowała Uczniowski Klub Sportowy „FUNBOX” Kamień Pomorski, który tworzy sekcję młodzieżow± popularnego ping ponga. Co więcej, w czerwcu ubr. KTBS wsparł kwot± 5.500 zł sekcję młodych piłkarzy Gryfa Kamień Pomorski. Trenerem tych piłkarzy był wówczas Stanisław Kuryłło, a umowę ze spółk± podpisał prezes Krzysztof Gawroński. KTBS w dowód wdzięczno¶ci otrzymał tytuł ,,Przyjaciela Klubu'', a logo Kwartału Dominikańskiego widnieje do dzi¶ na koszulkach meczowych „Gryfa'', które na co dzień i od ¶więta ogl±dał ich trener i prezes Klubu.
Wymóg wydatkowania ¶rodków na promocję wynika wprost z umowy na dofinansowanie projektu w ramach programu Jessica. Oczywi¶cie można było za te pieni±dze zakupić reklamę telewizyjn± lub kilka stron w prasie ale władze Spółki uznały, że rozwinięte z dum± żagle z logiem „Kwartał Dominikański”, koszulki piłkarzy lub sprzęt sportowy dla młodych sportowców równie skutecznie spełni rolę promocji projektu. Co więcej oderwie młodych mieszkańców Kamienia od telewizorów czy komputerów i pozwoli im na realizację sportowych pasji. Pasji, na które wcze¶niej ich lub ich bliskich nie było stać.

Z dum± sponsorujemy kamieński sport – mówi szefowa KTBS

fot. archiwum

Dzięki temu logo „Kwartału Dominikańskiego” pojawiło się na wodach Zalewu Kamieńskiego, Zatoki Puckiej, w Giżycku, Hiszpanii i Chorwacji. Uczniowie Szkoły Muzycznej otrzymali „pakiety startowe” potrzebne do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach
- ¦rodki na ten cel nie pochodziły z czynszów czy wpłat mieszkańców – podkre¶la Renata Bielaszewska-Mamzer.
Władze Spółki z dum± potwierdzaj±, iż sponsorowały kamieński sport i, że na podstawie zawartych umów sponsorować go będ± nadal.

mzk

¬ródło: http://ikamien.pl/artykuly/13589/