POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Wtorek [10.10.2017, 21:29:07] • Gmina Świerzno

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

My, niżej podpisani mieszkańcy Sołectwa Gostyniec (wsie Gostyniec, Redliny, Dąbrowa) w niniejszym piśmie wyrażamy swoje niezadowolenie, z powodu braku jakichkolwiek działań z Pana strony w celu uporządkowania gminnego terenu po dawnym żwirowisku w Gostyńcu.

Na zebraniach Sołectwa kilkakrotnie poruszany był temat nielegalnych wysypisk śmieci wielkogabarytowych na podległym Panu terenie; w czasie zebrania w marcu b.r. stwierdził Pan cyt.” nie mam pomysłu na ten teren” i wówczas padały ze strony mieszkańców różne propozycje np. wyrównania terenu i sprzedania na działki, wydzierżawienia terenu na działalność komercyjną np. na wioskę indiańską itp. Mija rok od spotkania, wyrzucanych na żwirowisku mebli, telewizorów, sprzętu gospodarstwa domowego itp. przybywa a w sprawie wysypiska nie są podejmowane jakiekolwiek działania.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Do tego doszła eksploatacja żwiru przez nieznane osoby bowiem w wielu miejscach są widoczne duże wykopy i dziury. Teren jest wykorzystywany przez okolicznych motocyklistów, którzy traktują żwirowisko jak tor motocrossowy.
Na marcowym zebraniu mówił Pan, że większość terenu jest własnością gminy, tylko mała część należy do prywatnego właściciela Pana J.D z Kamienia Pomorskiego, dlaczego więc do tej pory teren gminny nie jest w jakikolwiek sposób oznakowany i zabezpieczony? Dlaczego brak jest tablic zakazujących wywożenia śmieci? Dlaczego każdy może dużym samochodem ciężarowym wjechać na teren żwirowiska od strony drogi leśnej do Dąbrowy?
Brak Pana działań budzi nasz sprzeciw, co zostało głośno wypowiedziane na tegorocznym zebraniu sołeckim w dniu 27.09.2017, na którym nie było żadnego kompetentnego przedstawiciela gminy - ani Pana ani Pani Sekretarz Gminy - co wskazuje na brak zainteresowania i należytego traktowania problemów sołectwa Gostyniec. W naszym sołectwie, które jest zapleczem turystyczno-wypoczynkowym dla regionu nadmorskiego, działki kupuje wielu przyjezdnych z innych regionów Polski i Europy i taka sytuacja, brak dbałości o stan środowiska nie może w żadnym wypadku mieć miejsce. Według nas poważnie zagrożona jest inicjatywa dalszej sprzedaży działek w rejonie Redlin, co może przynieść niższe wpływy z podatków w gminie.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o czym władze gminy powinny widzieć : „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenia”. Ten sam dokument w art.74 ust. 2 pisze: „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”. Z kolei Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku „O samorządzie gminnym” w art.7 przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy. Wśród nich są między innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia.
Zgodnie z obowiązującym prawem, jednym z najważniejszych zadań gminy w zakresie ochrony środowiska jest stworzenie systemu postępowania z odpadami komunalnymi. Gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań gminy o charakterze bezpośrednio wykonawczym. Będą to wszystkie zadania, polegające na eliminowaniu lub ograniczaniu określonych zagrożeń powodowanych funkcjonowaniem społeczności lokalnych. Wymienić tu należy zadania dotyczące: – utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, – ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Postępowanie z odpadami komunalnymi jest przede wszystkim przedmiotem regulacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znaczenie ma też ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Spośród środków prawnych kluczową rolę w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie odgrywa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uznawany jest za jeden z podstawowych instrumentów umożliwiających gminie wypełnienie obowiązków organizatorskich. Regulamin ten jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy, która go wydała, wiąże wszystkich znajdujących się na terenie gminy. Uchwalenie regulaminu należy do kompetencji rady gminy, która nie może delegować tego obowiązku na inny podmiot.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Nie wiemy, czy nasza gmina ma uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku ale zdajemy sobie sprawę, że istnienie tych wysypisk ma negatywne skutki ekologiczne i wskazuje na bezczynność w tym względzie odpowiedzialnych służb gminy. Należy podkreślić, że tereny w rejonie Gostyńca znajdują się na obszarze „Natura 2000” , które są objęte ochroną przyrody i obowiązują tutaj ochronne regulacje prawne.

Jako mieszkańcy sołectwa Gostyniec nie zgadzamy się na degradację środowiska naturalnego w naszym rejonie i żądamy podjęcia ze strony Gminy Świerzno w trybie natychmiastowym jednoznacznych i skutecznych działań w kierunku poprawy jego stanu a w szczególności wszelkich działań ograniczających dewastację terenu żwirowiska. W razie braku działań problem będziemy zmuszeni zgłosić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W imieniu mieszkańców Redlin, Dąbrowy i Gostyńca

Całą treść pisma przesłaliśmy do wójta gminy Świerzno. Czekamy na jego odpowiedź w tej sprawie.


komentarzy: 10, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-10 z 10

Gość • Sobota [14.10.2017, 20:02:28] • [IP: 83.23.192.***]

prawda. To wysypisko ale zdecydowanie mniejsze jest tam od ponad 10 lat. I nikt nic z nim nie robi. Tylko nowi bałaganiarze zwożą swoje rzeczy jakby nie można oddać za darmo. Przecież zabierają po poprzednim zgłoszeniu.

Gość • Czwartek [12.10.2017, 14:21:50] • [IP: 83.23.188.***]

Ile jeszcze lat muszą czekać mieszkańcy aż Wójt coś z tym terenem zrobi? Może jakąś Wioskę Hobbitów? Teren urokliwy tylko te śmieci. Brawo mieszkańcy którym zależy na czystym lesie.

Gość • Czwartek [12.10.2017, 10:45:30] • [IP: 83.23.188.***]

Te śmieci leża tam od wielu lat. W tym roku znowu ich przybyło. Przywożą je z Pobierowa, Rewala itd. Nie ma żadnej kontroli właściciela czyli Gminy. I dlatego to pismo. Brak działań jest powodem. A mieszkańcy chętnie pomogą gdy wójt coś zacznie robić z tym bałaganem. Teraz w Gostyńcu i okolicach mieszka i kupuje dziłaki wiele osób które są świadome i zależy im na czystości okolicy. To ich okollica.

Gość • Środa [11.10.2017, 20:29:25] • [IP: 37.47.173.***]

Niech Pani sołtys zorganizuje akcję sprzątanie sołectwa Gostyniec!

Gość • Środa [11.10.2017, 18:05:29] • [IP: 95.160.155.**]

Śmieci na żwirowisko wywożą nawet z gminy Rewal.

Gość • Środa [11.10.2017, 12:06:21] • [IP: 188.146.173.***]

Sami te śmieci tam wywozicie a potem macie pretensje do całego świata. Zamiast pisać pisma to przyznajcie się do winy i zaproponujcie, że posprzątacie ten teren. Gmina na pewno da jakiś transport. No chyba, że uważacie że Wójt ma wam osobiście to posprzątać.

Gość • Środa [11.10.2017, 10:09:11] • [IP: 83.23.253.***]

sami na siebie donosicie?Przecież widać czyje to śmieci?A TABLICZKI, KAZDY PRZECIEŻ WIE ŻE ŚMIECI SIĘ NIE WYRZUCA

Gość • Środa [11.10.2017, 10:03:13] • [IP: 95.40.155.**]

Nie broniąc wójta, czy to on wam zrobił to wysypisko! Ogarnijcie się ludzie!!

Gość • Środa [11.10.2017, 08:44:25] • [IP: 83.11.81.***]

Proponuję załatwić worki, ciągnik z przyczepą i wywieźć mu to pod urząd.

Gość • Wtorek [10.10.2017, 21:43:44] • [IP: 37.47.166.***]

Stary pryk ma wszystko w d... Może najwyższa pora odwołać starego dziada i pociągnąć do odpowiedzialności jego i sekretarzynę

Oglądasz 1-10 z 10
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Nowe znaki drogowe w Lubinie do poprawki. „Pasy, linie, zygzaczki” wzbudzają śmiech mieszkańców ■ Stop przemocy w rodzinie. O tym jak skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie dowiedzą się członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa zachodniopomorskiego podczas 2-dniowych szkoleń, 26-27 października - powiat kamieński. Spotkania dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego ■ Wizyta w Wolińskim Parku Narodowym pracowników z Hortobágyi Nemzeti Park ■ Ponad 13 milionów noclegów wykupili w ubiegłym roku turyści w województwie zachodniopomorskim - wynika z danych GUS-u. To przyjezdni nie tylko z Polski, ale całej Europy. Jak twierdzi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, to lepszy wynik niż osiągają takie regiony turystyczne jak Malta, Bułgaria, Belgia czy Finlandia ■ Festyn Rodzinny III Święto Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy ■ Renault dachowało na 102. Kierująca jechała zbyt szybko!. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej numer 102. W pobliżu miejscowości Wisełka, kierująca renault megane jechała zbyt szybko, wpadła w poślizg, a następnie osobówka dachowała. W momencie wypadku, pojazdem podróżowały dwie osoby. - Kierująca i pasażerka opuściły pojazd o własnych siłach, zostały przetransportowane do najbliższego szpitala – mówi rzecznik kamieńskiej policji, Aleksandra Berenda ■ Nowy film Patryka Vegi- Botoks do obejrzenia w kinie Eva w Międzyzdrojach! ■ Kolejne spotkanie Żaków za nami. W słoneczną niedzielę w Świnoujściu na boisku syntetycznym odbył się kolejny turniej ligowy Żaków ZZPN. ■ Akt założycielski szkoły podstawowej w Dziwnowie. Dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z siedzibą w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 27, z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z siedzibą w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 27 ■ Awaria sieci Orange! Telefony pokazują brak zasięgu!■ American Assassin, Tulipanowa gorączka, Super Park. Gwiezda misja do obejrzenia w kinie Eva! ■ Alarm pożarowy w kamieńskiej jedynce. Po godzinie 10-tej ulicami Kamienia Pomorskiego mknął na sygnałach dźwiękowych i świetlnych samochód bojowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Samochód zmierzał w kierunku Placu Katedralnego. ■ Trzysta jeden młodych żeglarzy startowało w Międzynarodowych Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist startowało 301 zawodników z siedmiu krajów. Z zaplanowanych 11 wyścigów rozegrani tylko siedem. ■ 300 złotych do każdego ula? Dopłaty do ula nie są możliwe - tak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na apel zachodniopomorskich pszczelarzy. Dwa tygodnie temu hodowcy zwrócili się do resortu o zmiany w dofinansowaniu ich pasiek ■ Niedawno jeden z mieszkańców Dargoszewa zwrócił się do nas z dymiącym problemem. Mężczyzna twierdził, że mieszkańcy musieli znosić śmierdzącej funkcjonowanie fermy drobiarskiej, z której unosiły się chmury żrącego pyłu. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Kompanią Drobiarską IKO. Mamy dobrą wiadomość! Z informacji Piotra Jarzębskiego, wynika, że firma zaprzestała już palenia w piecach na FD Dargoszewo i sytuacja, która widoczna jest na zdjęciu powyżej nie powinna się już powtórzyć ■ W dniu dzisiejszym, 31 sierpnia 2017 roku droga powiatowa 1012Z Kamień Pomorski – Recław na odcinku Skarchowo – Dusin została zamknięta ■ Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej dr inż. Haliny Rutyny zatytułowanej „Zachodniopomorskie sacrum. Architektura ryglowa”, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 28 sierpnia br., o godz. 17.00 w siedzibie naszego Muzeum, przy ulicy Adama Mickiewicza 34, na tzw. Kwartale Dominikańskim ■ Dzień po wizycie reporterów telewizji, ułożyli przejście i udrożnili drogę w Śniatowie. Wystarczył jeden dzień od wizyty reporterów tvn24, żeby Zarząd Dróg Powiatowych ułożył worki z piaskiem, które umożliwiają mieszkańcom Śniatowa przejście przez zalegającą od kilku miesięcy wodę na drodze prowadzącej do wioski. Jak się okazało, (może tylko tymczasowo) heroiczne zmagania służb drogowych doprowadziły do odprowadzenia wody ponownie do rowów ■ Sprawca napadu z Międzyzdrojów zatrzymany w Poznaniu. To 18-latek wcześniej notowany przez policję za posiadanie narkotyków. Do Poznania pojechał pociągiem ■ Napad na lombard w Międzyzdrojach! Mężczyzna sterroryzował właściciela bronią i nożem! ■