POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Wtorek [10.10.2017, 21:29:07] • Gmina Świerzno

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

My, niżej podpisani mieszkańcy Sołectwa Gostyniec (wsie Gostyniec, Redliny, Dąbrowa) w niniejszym piśmie wyrażamy swoje niezadowolenie, z powodu braku jakichkolwiek działań z Pana strony w celu uporządkowania gminnego terenu po dawnym żwirowisku w Gostyńcu.

Na zebraniach Sołectwa kilkakrotnie poruszany był temat nielegalnych wysypisk śmieci wielkogabarytowych na podległym Panu terenie; w czasie zebrania w marcu b.r. stwierdził Pan cyt.” nie mam pomysłu na ten teren” i wówczas padały ze strony mieszkańców różne propozycje np. wyrównania terenu i sprzedania na działki, wydzierżawienia terenu na działalność komercyjną np. na wioskę indiańską itp. Mija rok od spotkania, wyrzucanych na żwirowisku mebli, telewizorów, sprzętu gospodarstwa domowego itp. przybywa a w sprawie wysypiska nie są podejmowane jakiekolwiek działania.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Do tego doszła eksploatacja żwiru przez nieznane osoby bowiem w wielu miejscach są widoczne duże wykopy i dziury. Teren jest wykorzystywany przez okolicznych motocyklistów, którzy traktują żwirowisko jak tor motocrossowy.
Na marcowym zebraniu mówił Pan, że większość terenu jest własnością gminy, tylko mała część należy do prywatnego właściciela Pana J.D z Kamienia Pomorskiego, dlaczego więc do tej pory teren gminny nie jest w jakikolwiek sposób oznakowany i zabezpieczony? Dlaczego brak jest tablic zakazujących wywożenia śmieci? Dlaczego każdy może dużym samochodem ciężarowym wjechać na teren żwirowiska od strony drogi leśnej do Dąbrowy?
Brak Pana działań budzi nasz sprzeciw, co zostało głośno wypowiedziane na tegorocznym zebraniu sołeckim w dniu 27.09.2017, na którym nie było żadnego kompetentnego przedstawiciela gminy - ani Pana ani Pani Sekretarz Gminy - co wskazuje na brak zainteresowania i należytego traktowania problemów sołectwa Gostyniec. W naszym sołectwie, które jest zapleczem turystyczno-wypoczynkowym dla regionu nadmorskiego, działki kupuje wielu przyjezdnych z innych regionów Polski i Europy i taka sytuacja, brak dbałości o stan środowiska nie może w żadnym wypadku mieć miejsce. Według nas poważnie zagrożona jest inicjatywa dalszej sprzedaży działek w rejonie Redlin, co może przynieść niższe wpływy z podatków w gminie.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o czym władze gminy powinny widzieć : „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenia”. Ten sam dokument w art.74 ust. 2 pisze: „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”. Z kolei Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku „O samorządzie gminnym” w art.7 przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy. Wśród nich są między innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia.
Zgodnie z obowiązującym prawem, jednym z najważniejszych zadań gminy w zakresie ochrony środowiska jest stworzenie systemu postępowania z odpadami komunalnymi. Gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań gminy o charakterze bezpośrednio wykonawczym. Będą to wszystkie zadania, polegające na eliminowaniu lub ograniczaniu określonych zagrożeń powodowanych funkcjonowaniem społeczności lokalnych. Wymienić tu należy zadania dotyczące: – utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, – ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Postępowanie z odpadami komunalnymi jest przede wszystkim przedmiotem regulacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znaczenie ma też ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Spośród środków prawnych kluczową rolę w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie odgrywa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uznawany jest za jeden z podstawowych instrumentów umożliwiających gminie wypełnienie obowiązków organizatorskich. Regulamin ten jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy, która go wydała, wiąże wszystkich znajdujących się na terenie gminy. Uchwalenie regulaminu należy do kompetencji rady gminy, która nie może delegować tego obowiązku na inny podmiot.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Nie wiemy, czy nasza gmina ma uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku ale zdajemy sobie sprawę, że istnienie tych wysypisk ma negatywne skutki ekologiczne i wskazuje na bezczynność w tym względzie odpowiedzialnych służb gminy. Należy podkreślić, że tereny w rejonie Gostyńca znajdują się na obszarze „Natura 2000” , które są objęte ochroną przyrody i obowiązują tutaj ochronne regulacje prawne.

Jako mieszkańcy sołectwa Gostyniec nie zgadzamy się na degradację środowiska naturalnego w naszym rejonie i żądamy podjęcia ze strony Gminy Świerzno w trybie natychmiastowym jednoznacznych i skutecznych działań w kierunku poprawy jego stanu a w szczególności wszelkich działań ograniczających dewastację terenu żwirowiska. W razie braku działań problem będziemy zmuszeni zgłosić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W imieniu mieszkańców Redlin, Dąbrowy i Gostyńca

Całą treść pisma przesłaliśmy do wójta gminy Świerzno. Czekamy na jego odpowiedź w tej sprawie.


komentarzy: 10, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-10 z 10

Gość • Sobota [14.10.2017, 20:02:28] • [IP: 83.23.192.***]

prawda. To wysypisko ale zdecydowanie mniejsze jest tam od ponad 10 lat. I nikt nic z nim nie robi. Tylko nowi bałaganiarze zwożą swoje rzeczy jakby nie można oddać za darmo. Przecież zabierają po poprzednim zgłoszeniu.

Gość • Czwartek [12.10.2017, 14:21:50] • [IP: 83.23.188.***]

Ile jeszcze lat muszą czekać mieszkańcy aż Wójt coś z tym terenem zrobi? Może jakąś Wioskę Hobbitów? Teren urokliwy tylko te śmieci. Brawo mieszkańcy którym zależy na czystym lesie.

Gość • Czwartek [12.10.2017, 10:45:30] • [IP: 83.23.188.***]

Te śmieci leża tam od wielu lat. W tym roku znowu ich przybyło. Przywożą je z Pobierowa, Rewala itd. Nie ma żadnej kontroli właściciela czyli Gminy. I dlatego to pismo. Brak działań jest powodem. A mieszkańcy chętnie pomogą gdy wójt coś zacznie robić z tym bałaganem. Teraz w Gostyńcu i okolicach mieszka i kupuje dziłaki wiele osób które są świadome i zależy im na czystości okolicy. To ich okollica.

Gość • Środa [11.10.2017, 20:29:25] • [IP: 37.47.173.***]

Niech Pani sołtys zorganizuje akcję sprzątanie sołectwa Gostyniec!

Gość • Środa [11.10.2017, 18:05:29] • [IP: 95.160.155.**]

Śmieci na żwirowisko wywożą nawet z gminy Rewal.

Gość • Środa [11.10.2017, 12:06:21] • [IP: 188.146.173.***]

Sami te śmieci tam wywozicie a potem macie pretensje do całego świata. Zamiast pisać pisma to przyznajcie się do winy i zaproponujcie, że posprzątacie ten teren. Gmina na pewno da jakiś transport. No chyba, że uważacie że Wójt ma wam osobiście to posprzątać.

Gość • Środa [11.10.2017, 10:09:11] • [IP: 83.23.253.***]

sami na siebie donosicie?Przecież widać czyje to śmieci?A TABLICZKI, KAZDY PRZECIEŻ WIE ŻE ŚMIECI SIĘ NIE WYRZUCA

Gość • Środa [11.10.2017, 10:03:13] • [IP: 95.40.155.**]

Nie broniąc wójta, czy to on wam zrobił to wysypisko! Ogarnijcie się ludzie!!

Gość • Środa [11.10.2017, 08:44:25] • [IP: 83.11.81.***]

Proponuję załatwić worki, ciągnik z przyczepą i wywieźć mu to pod urząd.

Gość • Wtorek [10.10.2017, 21:43:44] • [IP: 37.47.166.***]

Stary pryk ma wszystko w d... Może najwyższa pora odwołać starego dziada i pociągnąć do odpowiedzialności jego i sekretarzynę

Oglądasz 1-10 z 10
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Urząd Miasta Kamień Pomorski podejmuje kolejną próbę wyłonienia wykonawcy na budowę świetlicy w Miłachowie. To już trzeci przetarg na to zadanie. Poprzednie dwa unieważniono gdyż oferty wykonawców były wyższe niż kwota zabezpieczona w budżecie. Gmina przeznaczyła na ten cel 200.000 zł a wykonawcy oczekiwali od 239.000 zł do 320.000 zł. Oferty w drugim przetargu były wyższe niż oferty w pierwszym przetargu ■ Atak zimy w powiecie kamieńskim! Paraliż na drodze na wysokości Płocina ■ W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Wolin na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kościelnej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców Wolina, Płocina i Unina. Pracownicy Zakładu czynią starania w celu szybkiego usunięcia ww. awarii. Odbiorców usług za powstałe utrudnienia przepraszam. p.o. Dyrektor Bogdan Wilkowski" ■ Już od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. W nocy, z środy na czwartek Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Co zmiany oznaczają dla klientów sklepów? ■ Do redakcji ikamien.pl zwrócił się Czytelnik, któremu skradziono dwie piły spalinowe. Wierzy, że za pośrednictwem portalu, uda się odnaleźć złodzieja i zostanie on ukarany. - W nocy z 31grudnia 2017 na 01stycznia 2018,z prywatnej posesji w Grębowie zostały skradzione dwie piły spalinowe Sztilh: MS170 i MS:211. Mój numer telefonu 513629647 - napisał okradziony Czytelnik. ■ Do redakcji portalu ikamien zwrócił się mieszkaniec Kamienia Pomorskiego poruszony problemem braku miejsc postojowych. Z jego listu wypływa jednoczenie apel i prośba do wszystkich użytkowników dróg ■ Dwie ofiary śmiertelne, jedna osoba wciąż walczy o życie. Jak wynika z informacji uzyskanych przez naszą redakcję, 16- letnia pasażerka zmarła w drodze do szpitala, zaś kolejna - 17-latka zmarła po przewiezieniu do szpitala. Śmierć obu pasażerek nastąpiła prawdopodobnie w wyniku obrażeń wewnętrznych. 18- letni kierowca opla calibry znajduje się w stanie ciężkim, walczy o życie ■ Dokładnie o godzinie 00:00 mieszkańcy Kamienia Pomorskiego witali Nowy Rok 2018 razem ze swoim burmistrzem Stanisławem Kuryłło w kamieńskim Amfiteatrze, przed kamieńskim Ratuszem, podczas imprezy Sylwester pod Gwiazdami ■ Dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego z Międzyzdrojów w poprawę bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia mieszkańców tego regionu oraz ze środków własnych Policji, zakupiony został i w dniu 29 grudnia br. uroczyście przekazany nowy radiowóz ISUZU D-MAX. Auto będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Międzyzdrojach do służby patrolowo-interwencyjnej ■ Zadłużenie gminy Świerzno to zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje – o czym można przeczytać w informacji o sytuacji finansowej gminy Świerzno z uwzględnieniem stanu zadłużenia ■ Podczas 21. Świątecznej Zbiórki Żywności w Szczecinie i okolicach wolontariusze zebrali 12 636 kg produktów spożywczych. Olej, zboża, cukier, przetwory i konserwy warzywne, owocowe, mięsne oraz słodycze i mleka w kartonach Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia rozdzielił pomiędzy pomocowe instytucje i organizacje w regionie ■ Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi, Coco i Kraina lodu. Przygody Olafa w kinie Eva. Do 4 stycznia znamy już cały repertuar w kinie ■ Kilkanaście dni ciężkiej pracy,wsparcie wielu ludzi,nieprzespane noce i ponad 2 tys przejechanych kilometrów- a to wszystko aby pomoc drugiemu człowiekowi. Ponad 25 wolontariuszy którzy poświecili swój cenny czas! Efekt? Zebraliśmy artykuły spożywcze na ponad 18 tys zł. ■ To skandal, a nie dobra zmiana! W Międzyzdrojach karetka pogotowia ratunkowego będzie jeździć do pacjentów bez lekarza! ■