POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Wtorek [10.10.2017, 21:29:07] • Gmina Świerzno

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

My, niżej podpisani mieszkańcy Sołectwa Gostyniec (wsie Gostyniec, Redliny, Dąbrowa) w niniejszym piśmie wyrażamy swoje niezadowolenie, z powodu braku jakichkolwiek działań z Pana strony w celu uporządkowania gminnego terenu po dawnym żwirowisku w Gostyńcu.

Na zebraniach Sołectwa kilkakrotnie poruszany był temat nielegalnych wysypisk śmieci wielkogabarytowych na podległym Panu terenie; w czasie zebrania w marcu b.r. stwierdził Pan cyt.” nie mam pomysłu na ten teren” i wówczas padały ze strony mieszkańców różne propozycje np. wyrównania terenu i sprzedania na działki, wydzierżawienia terenu na działalność komercyjną np. na wioskę indiańską itp. Mija rok od spotkania, wyrzucanych na żwirowisku mebli, telewizorów, sprzętu gospodarstwa domowego itp. przybywa a w sprawie wysypiska nie są podejmowane jakiekolwiek działania.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Do tego doszła eksploatacja żwiru przez nieznane osoby bowiem w wielu miejscach są widoczne duże wykopy i dziury. Teren jest wykorzystywany przez okolicznych motocyklistów, którzy traktują żwirowisko jak tor motocrossowy.
Na marcowym zebraniu mówił Pan, że większość terenu jest własnością gminy, tylko mała część należy do prywatnego właściciela Pana J.D z Kamienia Pomorskiego, dlaczego więc do tej pory teren gminny nie jest w jakikolwiek sposób oznakowany i zabezpieczony? Dlaczego brak jest tablic zakazujących wywożenia śmieci? Dlaczego każdy może dużym samochodem ciężarowym wjechać na teren żwirowiska od strony drogi leśnej do Dąbrowy?
Brak Pana działań budzi nasz sprzeciw, co zostało głośno wypowiedziane na tegorocznym zebraniu sołeckim w dniu 27.09.2017, na którym nie było żadnego kompetentnego przedstawiciela gminy - ani Pana ani Pani Sekretarz Gminy - co wskazuje na brak zainteresowania i należytego traktowania problemów sołectwa Gostyniec. W naszym sołectwie, które jest zapleczem turystyczno-wypoczynkowym dla regionu nadmorskiego, działki kupuje wielu przyjezdnych z innych regionów Polski i Europy i taka sytuacja, brak dbałości o stan środowiska nie może w żadnym wypadku mieć miejsce. Według nas poważnie zagrożona jest inicjatywa dalszej sprzedaży działek w rejonie Redlin, co może przynieść niższe wpływy z podatków w gminie.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o czym władze gminy powinny widzieć : „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenia”. Ten sam dokument w art.74 ust. 2 pisze: „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”. Z kolei Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku „O samorządzie gminnym” w art.7 przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy. Wśród nich są między innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia.
Zgodnie z obowiązującym prawem, jednym z najważniejszych zadań gminy w zakresie ochrony środowiska jest stworzenie systemu postępowania z odpadami komunalnymi. Gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań gminy o charakterze bezpośrednio wykonawczym. Będą to wszystkie zadania, polegające na eliminowaniu lub ograniczaniu określonych zagrożeń powodowanych funkcjonowaniem społeczności lokalnych. Wymienić tu należy zadania dotyczące: – utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, – ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Postępowanie z odpadami komunalnymi jest przede wszystkim przedmiotem regulacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znaczenie ma też ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Spośród środków prawnych kluczową rolę w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie odgrywa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uznawany jest za jeden z podstawowych instrumentów umożliwiających gminie wypełnienie obowiązków organizatorskich. Regulamin ten jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy, która go wydała, wiąże wszystkich znajdujących się na terenie gminy. Uchwalenie regulaminu należy do kompetencji rady gminy, która nie może delegować tego obowiązku na inny podmiot.

Nielegalne wysypisko w Gostyńcu - gmina Świerzno. Mieszkańcy piszą pismo do wójta Atrasa

fot. Czytelnik

Nie wiemy, czy nasza gmina ma uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku ale zdajemy sobie sprawę, że istnienie tych wysypisk ma negatywne skutki ekologiczne i wskazuje na bezczynność w tym względzie odpowiedzialnych służb gminy. Należy podkreślić, że tereny w rejonie Gostyńca znajdują się na obszarze „Natura 2000” , które są objęte ochroną przyrody i obowiązują tutaj ochronne regulacje prawne.

Jako mieszkańcy sołectwa Gostyniec nie zgadzamy się na degradację środowiska naturalnego w naszym rejonie i żądamy podjęcia ze strony Gminy Świerzno w trybie natychmiastowym jednoznacznych i skutecznych działań w kierunku poprawy jego stanu a w szczególności wszelkich działań ograniczających dewastację terenu żwirowiska. W razie braku działań problem będziemy zmuszeni zgłosić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W imieniu mieszkańców Redlin, Dąbrowy i Gostyńca

Całą treść pisma przesłaliśmy do wójta gminy Świerzno. Czekamy na jego odpowiedź w tej sprawie.


komentarzy: 10, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-10 z 10

Gość • Sobota [14.10.2017, 20:02:28] • [IP: 83.23.192.***]

prawda. To wysypisko ale zdecydowanie mniejsze jest tam od ponad 10 lat. I nikt nic z nim nie robi. Tylko nowi bałaganiarze zwożą swoje rzeczy jakby nie można oddać za darmo. Przecież zabierają po poprzednim zgłoszeniu.

Gość • Czwartek [12.10.2017, 14:21:50] • [IP: 83.23.188.***]

Ile jeszcze lat muszą czekać mieszkańcy aż Wójt coś z tym terenem zrobi? Może jakąś Wioskę Hobbitów? Teren urokliwy tylko te śmieci. Brawo mieszkańcy którym zależy na czystym lesie.

Gość • Czwartek [12.10.2017, 10:45:30] • [IP: 83.23.188.***]

Te śmieci leża tam od wielu lat. W tym roku znowu ich przybyło. Przywożą je z Pobierowa, Rewala itd. Nie ma żadnej kontroli właściciela czyli Gminy. I dlatego to pismo. Brak działań jest powodem. A mieszkańcy chętnie pomogą gdy wójt coś zacznie robić z tym bałaganem. Teraz w Gostyńcu i okolicach mieszka i kupuje dziłaki wiele osób które są świadome i zależy im na czystości okolicy. To ich okollica.

Gość • Środa [11.10.2017, 20:29:25] • [IP: 37.47.173.***]

Niech Pani sołtys zorganizuje akcję sprzątanie sołectwa Gostyniec!

Gość • Środa [11.10.2017, 18:05:29] • [IP: 95.160.155.**]

Śmieci na żwirowisko wywożą nawet z gminy Rewal.

Gość • Środa [11.10.2017, 12:06:21] • [IP: 188.146.173.***]

Sami te śmieci tam wywozicie a potem macie pretensje do całego świata. Zamiast pisać pisma to przyznajcie się do winy i zaproponujcie, że posprzątacie ten teren. Gmina na pewno da jakiś transport. No chyba, że uważacie że Wójt ma wam osobiście to posprzątać.

Gość • Środa [11.10.2017, 10:09:11] • [IP: 83.23.253.***]

sami na siebie donosicie?Przecież widać czyje to śmieci?A TABLICZKI, KAZDY PRZECIEŻ WIE ŻE ŚMIECI SIĘ NIE WYRZUCA

Gość • Środa [11.10.2017, 10:03:13] • [IP: 95.40.155.**]

Nie broniąc wójta, czy to on wam zrobił to wysypisko! Ogarnijcie się ludzie!!

Gość • Środa [11.10.2017, 08:44:25] • [IP: 83.11.81.***]

Proponuję załatwić worki, ciągnik z przyczepą i wywieźć mu to pod urząd.

Gość • Wtorek [10.10.2017, 21:43:44] • [IP: 37.47.166.***]

Stary pryk ma wszystko w d... Może najwyższa pora odwołać starego dziada i pociągnąć do odpowiedzialności jego i sekretarzynę

Oglądasz 1-10 z 10
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Przez pewną chwilę Kamień Pomorski był wymieniany na portalach internetowych, w wydaniach serwisów informacyjnych a niedzielne dyskusje nad rosołem Polacy zaczynali od naszego pięknego miasta. Od tamtej pory minęło jednak już kilka miesięcy. Najwidoczniej Kamień zatęsknił za sławą i blichtrem. Dziś dzięki bratkom rosnącym na drodze w miejscu niezałatanych dziur Kamień wraca do wielkiego świata. Kamieńskie bratki trafiły do TVN 24. TVN24 pisze o niecodzienny sposobie łatania dziur w Kamieni Pomorskim. Znowu jesteśmy sławni! ■ Dyrektor Chochołowski o radnym Dubrawskim: rząd PiSu dopłaca do likwidacji świń. Wersalu w Sejmie już nie będzie... powiedział kiedyś nieżyjący Szef Samoobrony. Potem były już tylko wyzwiska: „siadaj kurduplu”, „bezideowy cham”, „wasze miejsce jest w więzieniu”, „naćpana hołota”, „zdradzieckie mordy”, „zamknij mordę” czy kultowe „spieprzaj dziadu” to tylko niektóre perełki autorstwa polityków z wszystkich partii, od lewej do prawej, których nazwiska z pewnością kojarzy przeciętny obywatel Polski ■ Wypadek miał miejsce na DK nr 3. Wszystko wydarzyło się przy wjeździe do Dargobądza, od strony Świnoujścia. Został potrącony rowerzysta ■ Jak się okazuje głupota ludzka często nie zna granic. Nieopodal oczyszczalni ścieków w Świerznie, ktoś wyrzucił setki pełnych butelek jednodniowych soczków ■ O „dobrej woli” budowy drogi w Gostyniu. Posłuchaj nagrania z sesji! ■ Tegoroczne XVIII Regaty UNITY LINE odbywać się będą akwenie Morza Bałtyckiego na trasach w pobliżu Dziwnowa. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Dziwnowa w dniu 28. marca bieżącego roku burmistrz Grzegorz Jóźwiak poinformował radnych, że tegoroczne XVIII Regaty UNITY LINE im. Piotra Waszczenko w dniach od 4 do 5 sierpnia 2018 roku odbywać się będą tylko na akwenie Morza Bałtyckiego, na trasach w pobliżu Dziwnowa. ■ Ponad dwieście osób wzięło udział w Nocy Sów w Wolińskim Parku Narodowym w Międzyzdrojach w dniach 23-24 marca 2018r ■ Jak się okazuje po artykule na portalu ikamien.pl złodziejaszka drobiu z Wolina ruszyło sumienie. Sprawca tuż po ukazaniu się artykuły porzucił swoją zdobycz za ekranem drogowym przy zjeździe do Wolina. Na szczęście, w Wolinie nie brakuje ludzi o dobrym sercu, którzy od razu zwrócili uwagę na zagubione ptaki. Z takiego obrotu spraw cieszy się właściciel kurnika. - Szczęśliwe ptaki, 5 kur i 3 kaczki wróciły już do zagrody i mają się świetnie – mówi portalowi ikamien.pl ■ Niedziela: Jarszewo koło Kamienia Pomorskiego, dom jednorodzinny 3 osoby zaczadzone w tym kobieta w ciąży ■ Dnia 20.03.2018r. Burmistrz Wolina Pan Eugeniusz Jasiewicz wręczył przyznane przez Prezydenta RP „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Pań ■ Nieznani sprawcy wysadzili bankomat. Wszystko wydarzyło się dzisiejszej nocy w centrum Golczewa! ■ W środę po godzinie 16:00 mieszkaniec Dziwnowa natknął się na plaży pomiędzy Międzywodziem a Świętoujściem na topielca wyrzuconego przez morze. Zwłoki mężczyzny były częściowo zanurzone w wodzie ■ Nowy termin zebrania wiejskiego Lubina. Mieszkańcy Lubina, w imieniu własnym i Rady Sołeckiej zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się w piątek 23.03.2018 roku o godzinie 18.00. Zebranie odbędzie się w świetlicy “Wiklina” w WAPNICY. Tematem zebrania: 1. wybór członków do Rady Sołeckiej2 . wolne wnioski i pytania. Liczymy na liczny udział w zebraniu informuje Sołtys Lubina Jan Radzimski ■ Znaleziono pieska. Błąkał się koło starej jednostki wojskowej w Pobierowie. Ma czarną obrożę, jest oswojony i grzeczny. Obecnie piesek znajduje się w Kamieniu pomorskim. Jeśli ktoś wie do kogo należy psiak proszę o kontakt SMS. ■ 21-letnia matka dwójki dzieci w wieku 2 i 5 lat była bita i poniżana przez swojego męża. Kobieta z obawy o bezpieczeństwo swoje i dzieci przerwała milczenie i o domowej przemocy zawiadomiła policjantów z Kamienia Pomorskiego. Mundurowi zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoją rodziną. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności ■